KOMMUNISME KLASSIC

MAИIFЭST : Gud eя Kommunist

Kammerat Karl sagde som bekendt, at religion er opium for folket. Men her på Kommunisme Klassic tager vi skridtet videre med en lille alternativ bibeltime:

Gud har "Det udvalgte Folk" - det har vi også. Her hedder det bare "Proletariatet"

Gud er Kommunist | God Is A Communist

"Syndflod" er jo bare et andet ord for Revolution.

Og når farisæerne og de vantro - undskyld, burgeoisiet og de kontrarevolutionære - er af vejen, har vi Paradis i form af Det kommunistiske Fællesskab.

Halleluja, Kammerater! Og vi er kun lige startet.

Prøv lige at dyrke det her, som IKKE er tage fra Det kommunistiske Manifest, men derimod fra 5. Mosebog, Kap 15:

"Hvis I har erhvervet jer en hebræisk slave, hvad enten det drejer sig om en mand eller en kvinde, skal I frigive slaven efter det sjette år og ikke sende ham tomhændet bort; giv ham rundhåndet nogle af jeres dyr og noget af jeres korn og vin i afskedsgave, så han får del i noget af den velsignelse, Herren har givet jer." Økonomisk demokrati, der rykker for alvor!

Under det nuværende kapitalistiske diktatur [anno 2010] er slaven degraderet til lønarbejder, de seks år ganget med 10, og den rundhåndede gave devalueret til to flasker vin og en plade choklolade. Det kalder man så fremskridt. Måske et sidespring, men lidt perspektivering skader vel ikke.

Tilbage på sporet kan vi snuppe een fra - nej, IKKE Das Kapital, men - Apostlenes gerninger kap. 4
"Hele skaren af troende var et i hjerte og sind, og ingen kaldte noget for sit eget. (...) Der var da heller ikke nogen nødlidende i blandt dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apostlenes fødder; pengene blev så fordelt til hver enkelt efter behov."

Hosianna, Brøde og Søstre, her ser vi kollektivisme for udblæsning!

Nok om det - god fornøjelse med videre studier af spændende litteratur, hvor du end måtte finde den!