KOMMUNISME KLASSIC

Kammeratlig nytårstale 2009

På tide at sige tak for året der gik
LeNINisTisk NyTaaR "Vi har aldrig haft det bedre i Danmark end i dag"* - sagde Anders med tydeligt velbehag.

Anders: Klokken ringer tolv, der er lukket for kredit. 
Du forstår jo nok, det hele er fallit...så:

tak for visioner exhorbitante
så livlige som en akvarieplante

tak for frisind og liberalisme
der ikke kan skelnes fra stalinisme

hvor bankfolk bli'r helt kommunistiske
for ikke at gå flæbende hjem
når markedet mister troen på dem

hvor alt - uden jakkesæt - kontrolleres med stigende flid
så at ingen slår en utjekket skid

hvor kontrollørerne kontrollerer kontrollanterne - til moro og glæde for spekulaterne

Det er næsten alt for meget - godt vi har et nyt år

*) Foghs Nytårstale 1. januar 2008 : http://www.youtube.com/statsministeriet